24032023 – quick note

https://www.youtube.com/watch?v=UsnRQJxanVM Vài năm gần đây, mình thường hay có suy nghĩ (và nói với bạn bè) rằng đáng lẽ hồi đó không nên học AI mà học về some what coding, back end, data engineer thì tốt. Vì công việc tốt hơn, dễ kiếm job lương cao hơn, mình thì lại cũng có năng khiếu… Đọc tiếp 24032023 – quick note

23032023 – vào hạ

Mà phải là bài này chứ không phải bản của Suni Hạ Linh https://www.youtube.com/watch?v=AZU99NAA4gg Trời đã nóng vcl. Giờ chiều chạy bộ mình đã phải cởi trần chạy rồi, thật nhớ những ngày chạy ở ktx khu B ra ngoài 7 năm về trước. May quá công viên có 1 tụi tập calisthenics với cả… Đọc tiếp 23032023 – vào hạ

18032023 – nhảm nhí – vì sao mình không đeo kính?

Mình bị cận lòi, mắt trái hồi xưa 1.5 độ (giờ không rõ), mắt phải nặng hơn (xưa là 3 độ, giờ không rõ). Xưa là 2016 nhé, chứ không phải mới đây. Mình từng đeo kính hồi 2016 - 2017. Nhưng sau đó trở đi, mình đã không đeo kính nữa. Gần đây mình… Đọc tiếp 18032023 – nhảm nhí – vì sao mình không đeo kính?