23062022 – Trường sinh bất tử

Tự nhiên đọc mấy dòng này: tư tưởng xuyên suốt trong Tru tiên là trường sinh. Nhưng mà thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cẩu. Thế nên tất cả nhân vật, đều chẳng thể thành tiên, thoát ra khỏi sinh tử thường tình, dù là họ hay những người thân thuộc. Tru… Đọc tiếp 23062022 – Trường sinh bất tử